Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Mora 'Cashback Empanada'


Deelname

 • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties en of aanbiedingen.
 • De actie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 • Medewerkers van De Organisator, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 • Enkel consumenten woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie. Aanvragen van bedrijven worden niet in behandeling genomen. 

Persoonsgegevens

 • Jouw adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gebruikt voor het afwikkelen van deze actie.
 • Alle persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Mora kan de persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.

Spelregels

 • Koop 1 verpakking Mora Empanada 140g naar keuze in Nederland en vraag om de kassabon.
 • De aankopen van de producten vermeld in de actie dienen te zijn gedaan tussen 29 april 2024 en 19 mei 2024 en is uitsluitend geldig in Nederland.
 • Deelname kan tot en met 9 juni 2024 via https://mora.cashbacks.org/deelname-formulier.
 • De actie geldt alleen op de producten zoals aangegeven op de actiewebsite.
 • De deelnemer ontvangt aankoopbedrag retour op de bankrekening.
 • Het maximaal uit te keren bedrag is € 2,55 voor 1 doosje Empanada's.
 • Er mag met 1 verpakking en maximaal 1x per huishouden/adres en/of rekeningnummer worden deelgenomen.
 • De deelnemer ontvangt binnen 3 weken na indienen van de aanvraag via de actiewebsite de refund op zijn/haar bankrekening retour.
 • Deelnemers dienen de juiste gegevens aan te leveren, onvolledige of onjuiste gegevens worden niet in behandeling genomen.
 • Er vindt een controle plaats of het product daadwerkelijk is aangekocht via de ingediende kassabon. Bij vermoeden van fraude of het verstrekken van onjuiste gegevens heeft Mora het recht het refundbedrag niet uit te keren. Er zal eerst additionele bewijslast van de aankoop gevraagd worden. 

Aansprakelijkheid

 • Mora is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in openbaar gemaakt materiaal.
 • Mora behoudt het recht om de actie te wijzigen zonder dat de deelnemer hieraan rechten kan ontlenen.
 • Mora mag te allen tijde de cashbackactie stopzetten, indien het cashbackbudget is bereikt. 

Gegevens

 • De cashbackactie is een samenwerking tussen Mora en Hokra B.V. Hokra is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Klantenservice is te bereiken via 0183-587414 of op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een brief en/of e-mail te sturen aan Mora ''Cashbackactie Empanada's'. Postbus 393 – 4200 AJ Gorinchem of mora@actiesite.com.

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacyverklaring

 1. Voor onze Mora 'Cashback Empanada's' actie gebruiken wij heel weinig persoonsgegevens, maar we hebben er wel een paar nodig om je deelname te kunnen verwerken. We hebben ook persoonlijke gegevens nodig om te kunnen reageren op eventuele vragen die je hebt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en wat je rechten zijn over wat wij ermee doen.
 2. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de Mora 'Cashback Empanada's' actie. Meer informatie over hoe Mora persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerkt vindt u op https://www.mccain.com/privacy/nl
 3. We hebben je naam, telefoonnummer of e-mailadres nodig om deel te nemen aan de Actie, om ervoor te zorgen dat deze eerlijk verloopt en om de refund toe te kennen. Je kunt niet aan de Actie deelnemen zonder deze informatie te verstrekken. Onze verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Actie.
 4. Wij zullen de persoonlijke gegevens die je verstrekt uitsluitend voor de Actie gebruiken en deze verwijderen zodra de Actie is afgelopen.
 5. We delen persoonlijke gegevens alleen met onze partners om de Actie uit te voeren. Onze Actiebeheerder is Hokra, De Vort 5, 4225 SH Noordeloos. Andere partners zijn onder meer IT-dienstverleners en zakenpartners die ons helpen een correct beheer van de Actie en bijbehorende diensten te garanderen.
 6. Mochten wij persoonsgegevens buiten de EEA moeten overdragen, dan zullen wij ervoor zorgen dat er passende juridische en technische waarborgen zijn getroffen.
 7. Je kunt kopieën van persoonlijke gegevens over je opvragen, inclusief in draagbare elektronische formaten en, indien van toepassing, de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van die persoonlijke gegevens.
 8. Als je niet tevreden bent met onze verwerking van persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Bezig met laden... Bezig met laden...
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring nl/actievoorwaarden Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang